top of page

+972 544228988

משה כץ אדריכל

title. Kiez Tower 

date. 2016

city. Gropiusstadt, Berlin

description. Social Living Tower

In collaboration with BA Architekten Berlin

  משה כץ אדריכל מגדל חברתי ראשון מסוגובעלם בעל שתי חזיתות חיות ערוניות שפועל כקהילה פעילה עם חללים משותפים לטובת בתושבים בעיר
משה כץ אדריכל מגדל חברתי ראשון ון מסוגו חזית ירקהופתוחה החושפת את החיים המשתנים כמסך אנכי של עירניות מתפתחת
משה כץ אדריכל כניסה ראשית אל הבניין לובי חברתי והילתי רב שימושי מזכוכית שמייצר שקיפות לפעלויות התושבם
משה כץ אדריכל
משה כץ אדריכל דיאגרמות מחשבה המתארות את התפתחות המבנה והקשר לסבבתו תאור גרפי בעל מסר תכנוני ייחודי מסקרן וחדשני
מה כץ אדריכל
משה כץ אדריכל
משה כץ אדריכל
משה כץ אדריכל
משה כץ אדריכל
משה כץ אדריכל
משה כץ אדריכל
משה כץ אדריכל
משה כץ אדריכל
משה כץ אדריכל

In collaboration with BA Arch.

+972 544228988

משה כץ אדריכל

bottom of page